หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ม้ำมึก
อักษรล้านนา
มํามึกฯ
เทียบอักษรไทย
[ม้ำมึก]
ความหมาย

ก.อดทนทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งทั้งๆ ที่ไม่อยากทำ

ออกเสียงล้านนา
ม้ำมึก
อักษรล้านนา
มามึกฯ
เทียบอักษรไทย
[ม้ำมึก]
ความหมาย

ก.หมายมั่นปั้นมือ(บางครั้งมีความหมายว่ากลั้นใจหรืออดทนทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งทั้งๆ ที่ไม่อยากทำ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ม้ำมึก (มามึกฯ)