หน้าหลัก
ม้ำมึก
มํามึกฯ
[ม้ำมึก]

ก.อดทนทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งทั้งๆ ที่ไม่อยากทำ

ม้ำมึก
มามึกฯ
[ม้ำมึก]

ก.หมายมั่นปั้นมือ(บางครั้งมีความหมายว่ากลั้นใจหรืออดทนทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งทั้งๆ ที่ไม่อยากทำ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ม้ำมึก (มามึกฯ)