หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ม้ำปาก
อักษรล้านนา
มําปากฯ
เทียบอักษรไทย
[ม้ำปาก]
ความหมาย

ก.ปิดปากแน่นหรือ ม้วนริมฝีปากเข้าข้างใน; เม้มปาก ก็ว่า

ออกเสียงล้านนา
ม้ำปาก
อักษรล้านนา
มาปากฯ
เทียบอักษรไทย
[ม้ำปาก]
ความหมาย

ก.เม้มปาก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ม้ำปาก (มาปากฯ)