หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ม้ำ
อักษรล้านนา
มํา
เทียบอักษรไทย
[ม้ำ]
ความหมาย

ก.เม้ม อย่างเม้มปาก

ออกเสียงล้านนา
ม้ำ
อักษรล้านนา
มา
เทียบอักษรไทย
[ม้ำ]
ความหมาย

ก.เม้ม อย่างเม้มปาก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ม้ำ (มา)