หน้าหลัก
ม้ำ
มํา
[ม้ำ]

ก.เม้ม อย่างเม้มปาก

ม้ำ
มา
[ม้ำ]

ก.เม้ม อย่างเม้มปาก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ม้ำ (มา)