หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ม้าแม่
อักษรล้านนา
ม้าแม่
เทียบอักษรไทย
[ม้าแม่]
ความหมาย

น.ม้าตัวเมีย,หญิงคนทรงเจ้า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ม้าแม่ (ม้าแม่)