หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ม้าหิ๋แห่น
อักษรล้านนา
ม้าหิแห่นฯ
เทียบอักษรไทย
[ม้าหิแห่น]
ความหมาย

น.ม้าวิ่งกระโดดโลดเต้นพร้อมส่งเสียงร้อง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ม้าหิ๋แห่น (ม้าหิแห่นฯ)