หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ม้าว
อักษรล้านนา
ม้าวฯ
เทียบอักษรไทย
[ม้าว]
ความหมาย

น.พาหุรัด - เครื่องประดับแขน ใช้สวมรัดที่ต้นแขน,เชือกมัดฟ่อนข้าว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ม้าว (ม้าวฯ)