หน้าหลัก
ม้าบ้อง
ม้าบ้อฯง
[ม้าบ้อง]

น.ผีชนิดหนึ่ง เชื่อกันว่าเป็นคนที่มีผีชนิดนี้สิงอยู่ แสดงอาการคะนองเหมือนม้า วิ่งไปมาตอนกลางคืนเพื่อหากินของที่มีกลิ่นคาว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ม้าบ้อง (ม้าบ้อฯง)