หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ม้านแดด
อักษรล้านนา
ม้านฯแดดฯ
เทียบอักษรไทย
[ม้านแดด]
ความหมาย

ว.ผิวเกรียมเพราะถูกแดดเผา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ม้านแดด (ม้านฯแดดฯ)