หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ม้าจ๊กคอก
อักษรล้านนา
ม้าช฿กฯฅอฯก
เทียบอักษรไทย
[ม้าชกฅอก]
ความหมาย

ก.ฟ้อนรำคล้ายลาวกระทบไม้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ม้าจ๊กคอก (ม้าช฿กฯฅอฯก)