หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ม้างคอก
อักษรล้านนา
ม้างฯฅอฯก
เทียบอักษรไทย
[ม้างฅอก]
ความหมาย

ก.แหกคอก,แหวกกฎกติกา,เอาแต่ใจตนเอง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ม้างคอก (ม้างฯฅอฯก)