หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ม้าง
อักษรล้านนา
ม้างฯ
เทียบอักษรไทย
[ม้าง]
ความหมาย

ก๑.ขุด,งัด,ง้าง,ตัก,ทำลาย,รื้อ,ประหาร ว.พร่อง เช่น ม้างไปเป๋นเกิ่ง - พร่องไปเกือบครึ่ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ม้าง (ม้างฯ)