หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ม้าขี่
อักษรล้านนา
ม้าขี่
เทียบอักษรไทย
[ม้าขี่]
ความหมาย

น.คนทรง,คนที่ผีเข้าทรง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ม้าขี่ (ม้าขี่)