หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ม้า
อักษรล้านนา
ม้า
เทียบอักษรไทย
[ม้า]
ความหมาย

น๑.สัตว์สี่เท้าเลี้ยงลูกด้วยนม เป็นสัตว์กีบเดี่ยว รูปร่างสูงใหญ่ ใช้เป็นพาหนะสำหรับขี่ และใช้เทียมรถ น๒.ไก - สิ่งประดิษฐ์ที่ยื่นออกมาจากระดับ เพื่อรองรับสิ่งอื่น อย่างไกคันร่มที่ดีดตัวออกมาจากคันร่ม เพื่อรับโครงร่มมิให้เลื่อนตก น๓.สิ่งที่ใช้รองนั่ง ทำจากไม้ หรือวัสดุอย่างอื่น มีขา เรียกม้านั่ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ม้า (ม้า)