หน้าหลัก
ม้อยๆ
ม้อฯๆ
[ม้อยๆ]

ว.ลักษณะที่ค่อยๆ หรี่หลับลงทีละน้อย, ลักษณะที่ไปสู่ความสนิทนิ่งทีละน้อย; มะม้อย ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ม้อยๆ (ม้อฯๆ)