หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ม้อย
อักษรล้านนา
ม้อฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[ม้อย]
ความหมาย

ว.นุ่มนวล,อ่อนโยน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ม้อย (ม้อฯยฯ)