หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ม้อน
อักษรล้านนา
ม้อฯร
เทียบอักษรไทย
[ม้อน]
ความหมาย

น.ม้อน - คือ สิ่งที่ดีกว่า มีค่ากว่า สวยกว่า ทนกว่า ฯลฯ ของในประเภทเดียวกัน หรือสิ่งที่เลือกสรรแล้วว่าดีเยี่ยมที่สุด,ล้วนๆไม่มีอย่างอื่นเจือปน; ดู...ยอดม้อน

ออกเสียงล้านนา
ยอดม้อน
อักษรล้านนา
ยอฯดม้อฯร
เทียบอักษรไทย
[ยอดม้อน]
ความหมาย

ว.ยอดม้อน - คือ ลักษณะที่ยิ่งกว่าสิ่งกว่าสิ่งอื่นๆในพวกเดียวกัน, เยี่ยมที่สุดในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น ดีที่สุด ดีเลิศ เลิศที่สุด ยอดเยี่ยม เยี่ยมยอด วิเศษ ประเสริฐ พิเศษสุด สวยสุด เก่งที่สุด น่ารักที่สุด เป็นต้น; ดู...ยอดม้อนกำอู้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ม้อน (ม้อฯร)