หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ม้อง
อักษรล้านนา
ม้อฯง
เทียบอักษรไทย
[ม้อง]
ความหมาย

น.ที่นอนของสัตว์ที่มีลักษณะเป็นแอ่ง,แอ่งผ้าหรือฟางที่ขดเป็นวงกลมให้สัตว์ เช่นลูกสุนัขนอน โดยปริยายหมายถึงการนอนและที่นอนของเด็กเล็กด้วย; ดู...หม้อง,โหม้ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ม้อง (ม้อฯง)