หน้าหลัก
ม้วน
ม้วฯร
[ม้วน]

ล.เรียกของที่ขดหรือห่อตัวอยู่ เช่น สายไฟ ๕ ม้วน ก.พันเข้าไปเป็นวงกลม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ม้วน (ม้วฯร)