หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ม้ม
อักษรล้านนา
ม้฿มฯ
เทียบอักษรไทย
[ม้ม]
ความหมาย

ก.กินอาหารทีละมากๆ จนเต็มปาก; โม้ม ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ม้ม (ม้฿มฯ)