หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ม่ำ
อักษรล้านนา
มา
เทียบอักษรไทย
[ม่ำ]
ความหมาย

ก.เคี้ยวข้าวให้ละเอียดเพื่อป้อนให้ทารก; ม่าม ก็ว่า ดู...เข้าม่าม

ออกเสียงล้านนา
ม่ำ
อักษรล้านนา
มา
เทียบอักษรไทย
[ม่ำ]
ความหมาย

น.เรียกข้าวที่เคี้ยวเพื่อป้อนทารก ว่า เข้าม่ำ; เข้าม่าม ก็ว่า ก.เคี้ยวข้าวให้แหลกเพื่อป้อนทารก; ม่ามเข้า ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ม่ำ (มา)