หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ม่ายฟ้อน
อักษรล้านนา
ม่ายฯฟ้อฯร
เทียบอักษรไทย
[ม่ายฟ้อน]
ความหมาย

ก.รำกรีดกราย,ฟ้อนพร้อมทั้งชายตาไปด้วย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ม่ายฟ้อน (ม่ายฯฟ้อฯร)