หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ม่าย
อักษรล้านนา
ม่ายฯ
เทียบอักษรไทย
[ม่าย]
ความหมาย

ก.แสดงอาการกรีดกรายเพื่อให้คนที่ตนหมายปองรู้ความในใจ, เจ้าชู้ไก่แจ้ - ทำอาการกรีดกรายอย่างไก่แจ้ตัวผู้ป้อตัวเมีย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ม่าย (ม่ายฯ)