หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ม่ามเข้า
อักษรล้านนา
ม่ามฯเขั้า
เทียบอักษรไทย
[ม่ามเข้า]
ความหมาย

ดู...ม่ำ ก.

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ม่ามเข้า (ม่ามฯเขั้า)