หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ม่อย
อักษรล้านนา
ม่อฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[ม่อย]
ความหมาย

ก.เคลิ้มหลับ ว.สีหน้าไม่สดชื่น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ม่อย (ม่อฯยฯ)