หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ม่อนดอย
อักษรล้านนา
ม่อฯรดอฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[ม่อนดอย]
ความหมาย

น.ยอดดอย ว.มากมาย,ใหญ่โต เช่น ก๋องเต้าม่อนดอย - กองใหญ่มาก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ม่อนดอย (ม่อฯรดอฯยฯ)