หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ม่องล่อง
อักษรล้านนา
ม่อฯงล่อฯง
เทียบอักษรไทย
[ม่องล่อง]
ความหมาย

ว.ลักษณะของสิ่งเล็กที่ลอยอยู่ปริ่มผิวน้ำ ถ้าของสิ่งใหญ่ใช้ โม่งโล่ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ม่องล่อง (ม่อฯงล่อฯง)