หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ม่องก้อง
อักษรล้านนา
ม่อฯงค่อฯง
เทียบอักษรไทย
[ม่องค่อง]
ความหมาย

ว๑.ลักษณะของสิ่งเล็กที่ลอยผลุบโผล่ เช่น มะพร้าวลอยน้ำ ถ้าของสิ่งใหญ่ใช้ โม่งโก้ง ว๒.อาการคลานของทารก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ม่องก้อง (ม่อฯงค่อฯง)