หน้าหลัก
ม่องก้อง
ม่อฯงค่อฯง
[ม่องค่อง]

ว๑.ลักษณะของสิ่งเล็กที่ลอยผลุบโผล่ เช่น มะพร้าวลอยน้ำ ถ้าของสิ่งใหญ่ใช้ โม่งโก้ง ว๒.อาการคลานของทารก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ม่องก้อง (ม่อฯงค่อฯง)