หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ม่วนแต๊ม่วนว่า
อักษรล้านนา
ม่วฯรแท้ม่วฯรว่าฯ
เทียบอักษรไทย
[ม่วนแท้ม่วนว่า]
ความหมาย

ดู...ม่วนขะหนาด

ออกเสียงล้านนา
ม่วนขะหนาด
อักษรล้านนา
ม่วฯรขๆนฯาดฯ
เทียบอักษรไทย
[ม่วนขนาด]
ความหมาย

ว.สนุกมาก,ไพเราะมาก,เพลิดเพลินมาก; ม่วนแต๊ม่วนว่า ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ม่วนแต๊ม่วนว่า (ม่วฯรแท้ม่วฯรว่าฯ)