หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ม่วนเหล้น
อักษรล้านนา
ม่วฯรเห้ลฯร
เทียบอักษรไทย
[ม่วนเหล้น]
ความหมาย

ว.สนุกสนานกับการเล่น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ม่วนเหล้น (ม่วฯรเห้ลฯร)