หน้าหลัก
ม่วนอ๋กม่วนใจ๋
ม่วฯรอ฿กฯม่วฯรไจ
[ม่วนอกม่วนใจ]

ว.ปลื้มใจ,สบายใจ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ม่วนอ๋กม่วนใจ๋ (ม่วฯรอ฿กฯม่วฯรไจ)