หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ม่วนอ๋กม่วนใจ๋
อักษรล้านนา
ม่วฯรอ฿กฯม่วฯรไจ
เทียบอักษรไทย
[ม่วนอกม่วนใจ]
ความหมาย

ว.ปลื้มใจ,สบายใจ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ม่วนอ๋กม่วนใจ๋ (ม่วฯรอ฿กฯม่วฯรไจ)