หน้าหลัก
ม่วนหูม่วนต๋า
ม่วฯรหูม่วฯรตา
[ม่วนหูม่วนตา]

ว.น่าดูน่าฟัง,เพลิดเพลิน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ม่วนหูม่วนต๋า (ม่วฯรหูม่วฯรตา)