หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ม่วนขะหนาด
อักษรล้านนา
ม่วฯรขๆนฯาดฯ
เทียบอักษรไทย
[ม่วนขนาด]
ความหมาย

ว.สนุกมาก,ไพเราะมาก,เพลิดเพลินมาก; ม่วนแต๊ม่วนว่า ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ม่วนขะหนาด (ม่วฯรขๆนฯาดฯ)