หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ม็อบแม็บ
อักษรล้านนา
มัอฯบฯฯแมับฯฯ
เทียบอักษรไทย
[ม็อบแม็บ]
ความหมาย

ก.พับลง,ยุบลง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ม็อบแม็บ (มัอฯบฯฯแมับฯฯ)