หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ม็อดแม็ด
อักษรล้านนา
มัอฯดแมัดฯ
เทียบอักษรไทย
[ม็อดแม็ด]
ความหมาย

ว.ลักษณะฝนที่ตกไม่มากแบบประปราย; หม๘+อด แหม๘+ด ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ม็อดแม็ด (มัอฯดแมัดฯ)