หน้าหลัก
ม็อกก๊อก
มัอฯกคัอฯก
[ม็อกค็อก]

ว.ลักษณะ คนสัตว์ หรือ สิ่งของที่มีสัณฐานเตี้ยเล็ก แต่ล่ำสันหรือเข้มแข็ง; ถ้าขนาดเล็กใช้ มิกกิ๊ก,ถ้าขนาดใหญ่ใช้ มึกกึ๊ก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ม็อกก๊อก (มัอฯกคัอฯก)