หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มู้
อักษรล้านนา
มู้
เทียบอักษรไทย
[มู้]
ความหมาย

น.เรียกมันชนิดหนึ่งที่มักขึ้นตามต้นหมากว่า มันมู้; ดู...มันมู้

ออกเสียงล้านนา
มันมู้
อักษรล้านนา
มันฯมู้
เทียบอักษรไทย
[มันมู้]
ความหมาย

น.ชื่อไม้เถาล้มลุกมีเหง้า ใบรูปหัวใจปลายติ่งยาว ตามง่ามใบมีหัวกลม ขรุขระ ดอกสีม่วงเรียงบนช่อห้อยลง; บ่าโข่,บ่าหำเป้า ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มู้ (มู้)