หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
มูลีขี้โย
อักษรล้านนา
มูลีขี้โอยฯ
เทียบอักษรไทย
[มูลีขี้โอฺยฺ]
ความหมาย

น.บุหรี่มวนด้วยใบตองอ่อนนาบ มวนขนาดใหญ่และยาว โรยด้วยขี้โย; ดู... ขี้โย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มูลีขี้โย (มูลีขี้โอยฯ)