หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มูลี
อักษรล้านนา
มูลี
เทียบอักษรไทย
[มูลี]
ความหมาย

น.บุหรี่ - ภาษาไทยถิ่นเหนือ (คำเมือง) เรียก ''มูลี''; บุหรี่ เป็นสิ่งเสพติดอย่างอ่อนที่ถูกต้องตามกฏของประเทศ มีลักษณะเป็นทรงกระบอก มี 2 ชนิดคือ บุหรี่ที่มวนเอง ทำโดยใช้ใบตองแห้ง ใบบัว กระดาษ เป็นต้น มวนห่อใบยาสูบ ขนาดยาว เล็ก ใหญ่ ขึ้นอยู่กับความต้องการ เช่น บุหรี่ขี้โย บุหรี่ตองจ่อ และบุหรี่ที่ผลิตโดยเครื่องจักร ขนาดปกติเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 10 ม.ม. ความยาวสั้นกว่า 120 ม.ม.มีใบยาสูบบดหรือซอยบรรจุภายใน ม้วนห่อด้วยกระดาษ ปลายด้านหนึ่งเปิดสำหรับจุดไฟ อีกด้านหนึ่งมีตัวกรองไว้สำหรับปากดูดควัน: บุหรี่ เป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดโรคร้ายแรงหลายอย่างของระบบทางเดินหายใจ หัวใจ และระบบหมุนเวียนโลหิต พิษของบุหรี่เป็นฤทธิ์ผสมของสารพิษต่างๆ ควันบุหรี่ประกอบด้วยสารเคมีมากกว่า 4,000 ชนิด ซึ่งมีจำนวนมากที่เป็นสารพิษที่ก่อให้เกิดโรคต่างๆ เช่น มะเร็งโรคปอด โรคถุงลมโป่งพอง หญิงมีครรภ์ที่สูบบุหรี่มีโอกาสแท้ง เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มูลี (มูลี)