หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มูยาดิน
อักษรล้านนา
มูอยฯาดิ
เทียบอักษรไทย
[มูอฺยฺาดิน]
ความหมาย

น.กล้องยาเส้นที่ทำด้วยดินเผา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มูยาดิน (มูอยฯาดิ)