หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มูยา
อักษรล้านนา
มูอยฯา
เทียบอักษรไทย
[มูอฺยฺา]
ความหมาย

น.กล้องสำหรับสูบยา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มูยา (มูอยฯา)