หน้าหลัก
มูบๆ สาๆ
มูบๆ สาๆ
[มูบๆ สาๆ]

ก.กราบๆไหว้ๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มูบๆ สาๆ (มูบๆ สาๆ)