หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มูบๆ สาๆ
อักษรล้านนา
มูบๆ สาๆ
เทียบอักษรไทย
[มูบๆ สาๆ]
ความหมาย

ก.กราบๆไหว้ๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มูบๆ สาๆ (มูบๆ สาๆ)