หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มูบมุมูบมู้
อักษรล้านนา
มูบมุมูบมู้
เทียบอักษรไทย
[มูบมุมูบมู้]
ความหมาย

ดู...มูบมู้

ออกเสียงล้านนา
มูบมู้
อักษรล้านนา
มูบมู้
เทียบอักษรไทย
[มูบมู้]
ความหมาย

ว.ลักษณะนอนหมอบ หรือขดตัวซบหน้า; มูบมุมูบมู้ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มูบมุมูบมู้ (มูบมุมูบมู้)