หน้าหลัก
มูบมุมูบมู้
มูบมุมูบมู้
[มูบมุมูบมู้]

ดู...มูบมู้

มูบมู้
มูบมู้
[มูบมู้]

ว.ลักษณะนอนหมอบ หรือขดตัวซบหน้า; มูบมุมูบมู้ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มูบมุมูบมู้ (มูบมุมูบมู้)