หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มูบขุ๋หยุ๋
อักษรล้านนา
มูบขุหยฯ
เทียบอักษรไทย
[มูบขุอยุ]
ความหมาย

ก.หมอบราบ แต่ก้นโด่ง; มูบขุ๋บหยุ๋บ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มูบขุ๋หยุ๋ (มูบขุหยฯ)