หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มูบขุ๋บหยุ๋บ
อักษรล้านนา
มูบขุบหยฯฯบ
เทียบอักษรไทย
[มูบขุบอยุบ]
ความหมาย

ดู...มูบขุ๋หยุ๋

ออกเสียงล้านนา
มูบขุ๋หยุ๋
อักษรล้านนา
มูบขุหยฯ
เทียบอักษรไทย
[มูบขุอยุ]
ความหมาย

ก.หมอบราบ แต่ก้นโด่ง; มูบขุ๋บหยุ๋บ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มูบขุ๋บหยุ๋บ (มูบขุบหยฯฯบ)