หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มูบกิ๋น
อักษรล้านนา
มูบกินฯ
เทียบอักษรไทย
[มูบกิน]
ความหมาย

ก.หากินโดยหลอกลวงผู้อื่น; เมิบกิ๋น ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มูบกิ๋น (มูบกินฯ)