หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
มูด
อักษรล้านนา
มูด
เทียบอักษรไทย
[มูด]
ความหมาย

น๑.เรียกแมลตัวเมียที่มีปีกเพื่อบินไปผสมพันธุ์สร้างรังใหม่ แม่เพ้อ ก็ว่า เช่น แม่เพ้อมดส้ม เป็นต้น ดู...แม่เพ้อ, น๒.เรียกปลาบู่ว่า ป๋ามูด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มูด (มูด)