หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
มูก
อักษรล้านนา
มูก
เทียบอักษรไทย
[มูก]
ความหมาย

น.น้ำเมือกที่เหนียวข้น,น้ำเมือกที่ไหลออกทางทวารหนัก. เรียกน้ำเมือกที่ไหลออกทางจมูกว่า ขี้มูก. เรียกมะพร้าวที่มีเนื้ออ่อนเป็นวุ้นว่า บ่าป๊าวขี้มูก - มะพล้าวขี้มูก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มูก (มูก)