หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
มุ้ยๆ
อักษรล้านนา
มุ้ๆ
เทียบอักษรไทย
[มุ้ยๆ]
ความหมาย

ดู...มุ่ยๆ

ออกเสียงล้านนา
มุ่ยๆ
อักษรล้านนา
มุ่ๆ
เทียบอักษรไทย
[มุ่ยๆ]
ความหมาย

ว.อาการที่ยิ้มอย่างต่อเนื่องเรียก ยิ้มมุ่ยๆ ว.ลักษณะของน้ำที่ไหลทะลักขึ้นจากตาน้ำ หรือไหลม้วนตัวขึ้นมาให้เห็นบนผิวน้ำ; งุ้ยๆ,มุ้ยๆ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มุ้ยๆ (มุ้ๆ)