หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
มุ้งๆ
อักษรล้านนา
มุ้งๆ
เทียบอักษรไทย
[มุ้งๆ]
ความหมาย

ว.โขมง - มีฝุ่นหรือควันคลุ้ง เช่น ไฟไหม้เป๋นควันมุ้งๆ - ไฟไหม้เป็นควันโขมง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มุ้งๆ (มุ้งๆ)