หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มุ้งต๋าหิง
อักษรล้านนา
มุ้งตาหิงฯ
เทียบอักษรไทย
[มุ้งตาหิง]
ความหมาย

น.มุ้งลวด - มุ้งที่ทำด้วยตาข่ายลวด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มุ้งต๋าหิง (มุ้งตาหิงฯ)